Tin tức

3.370 video background cho wedding tuyệt đẹp

Với khoảng 3.370 mãu video Animation bao gồm các video Animated Backgrounds , Animated Lower Thirds, Animated Overlays, Animated Wipes, Animated Elements là kho thư viện cực kỳ lớn cho anh em biên tập video wedding sử dụng, với các chất lượng HD , FullHD và 4K sẽ đáp ứng nhu cầu của anh chị em.